Kotimaista energiaa metsästä

Haketus

 

Haretek tekee haketusurakointia, myy valmista haketta ja hoitaa hakkeen kuljetuksia metsästä varastopaikalle.

Haretekin kalustolla haketus onnistuu niin kokopuusta, hakkuutähteestä kuin karsitusta puusta. Asiakas saa hakkeen siististi puhallettuna esimerkiksi kuorma-auton lavalle, traktorin perävaunuun tai suoraan hakevarastoon.

Haretekin haketuskalustossa on kolme seulalla varustettua autohakkuria. Kaksi kotimaista Heinola hakkuria sekä yksi Bruks 1006. Haketustuotos on materiaalista riippuen 150-300 i-m3/ tunti.

Keväällä 2018 kalustoomme tuli uusi Heinola 1014 hakkuri.

Kuljetuskalustosssamme on kolme koukkuautoa ja yksi kävelevälattiainen puoliperä.

Lämpöarvotaulukko

Turve-briketti Pala-turve Jyrsin-turve Koivu-halko Poltto-hake Puu-pelletti Kivi- hiili Raskas-öljy Kevyt-öljy
t m3 m3 p-m3 m3 t t t m3 MWh
1,00 3,92 5,67 3,19 6,38 1,06 0,73 0,45 0,51 5,10
0,25 1,00 1,44 0,81 1,63 0,27 0,18 0,12 0,13 1,30
0,18 0,69 1,00 0,56 1,13 0,19 0,13 0,08 0,09 0,90
0,31 1,23 1,78 1,00 2,00 0,33 0,22 0,14 0,16 1,60
0,16 0,62 0,89 0,50 1,00 0,17 0,11 0,07 0,08 0,80
0,94 3,69 5,33 3,00 4,88 1,00 0,68 0,42 0,48 4,80
1,39 5,47 7,90 4,44 8,89 1,48 1,00 0,63 0,71 7,11
2,22 8,69 12,56 7,06 14,13 2,35 1,59 1,00 1,13 11,30
1,96 7,69 11,11 6,25 12,50 2,08 1,41 0,89 1,00 10,00